Dịch vụ
Zalo sms

Dịch vụ

Tập huấn thi công

 30-08-2018 08:42    2762 View
Chuyên viên kỹ thuật có kinh nghiệm sẽ đến công trường huấn luyện cho đội ngũ thi công của công trình/nhà thầu

Hỗ trợ kỹ thuật thi công

 30-08-2018 08:40    2990 View
Hỗ trợ tư vấn các giải pháp phù hợp cho công trình của khách hàng bởi những kỹ sư kinh nghiệm.

Khảo sát công trình

 30-08-2018 08:38    3373 View
Chuyên viên kỹ thuật sẽ đến công trường khi có yêu cầu và thăm công trình định kỳ để hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ ...

Tính toán dự toán chi phí

 30-08-2018 08:36    3119 View
Giúp khách hàng phân tích và dự toán vật tư cần thiết cho công trình. Tránh phát sinh, lãng phí.